Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
Truca'ns i demana'ns
pressupost sense compromís
93 342 64 66
o escriu-nos
  • Desnonaments - Desnonament express

Entre els tipus de judicis de desnonament a seguir, podem distingir:

  • Judici de Desahuciopor impagament de lloguer o quantitats assimilades a aquesta (aigua, llum, IBI, etc.). L'arrendador pot reclamar el lliurament de l'habitatge o local així com el pagament de les rendes de lloguer degudes.
  • Judicis de desahuciopor finalització del contracte o per precari. A través d'aquest judici s'intenta és recuperar la possessió de l'immoble en vista que l'okupa viu en ell sense pagar renda i sense cap contracte. Aquí entrarien també aquells casos en què s'hagi cedit l'immoble temporalment per amistat o per existir llaços familiars.

Judici de Desnonament

El judici de desnonament consta de les següents fases:
  • Un cop presentada la demanda de desnonament, es requereix al demandat perquè desallotgi la finca i el pagament de les rendes degudes.
  • Si l'arrendatari no s'oposa a la petició de desnonament s'acaba el procés sense haver de celebrar judici, de manera que es procediria directament al llançament en la data que ja es va fixar en el decret d'admissió a tràmit de la demanda de desnonament.
  • Quan s'admet a tràmit la demanda, es requereix per 10 dies al deutor perquè desallotgi la finca i pagui. Si presenta oposició se celebrarà judici. Si el deutor no s'oposa ja se li adverteix que serà desallotjat en una data concreta.
* El deutor pot enervar l'acció per una única vegada, que vol dir que pagant la totalitat del deute evitaria que es resolgui el contracte (rehabiltación del contracte) i podria mantenir-se en l'immoble fins al final del contracte, o fins a una posterior reclamació de desnonament.

No obstant això, si l'arrendador ha requerit fefaentment el pagament a l'arrendatari 30 dies abans de la presentació de la demanda i aquest últim no ha pagat, l'arrendador pot privar a l'arrendatari del dret a enervar l'acció i poder continuar amb el contracte previ pagament de els deutes.

Desnonament per extinció del contracte o per precari

En el judici verbal de desnonament per precari es notifica la demanda al demandat okupa citant a judici, sense necessitat de cap requeriment.

Per plantejar amb èxit una demanda de desnonament per precari es requereix que:
  • L'immoble estigui ben identificat.
  • Qui demanda tingui un títol que li permeti reclamar la possessió de la finca (propietat, usdefruit, etc.).
  • Qui ocupa la finca no tingui títol per a això o sigui insuficient.

Procediment de Desnonament Express

L'any 2009 es va crear l'anomenat desnonament exprés per tal de retallar els terminis processals perquè l'arrendador pogués recuperar la finca en cas d'impagament de l'inquilí. Tot i així dit teòric retallada no va ser real en la majoria de casos perquè no hi va haver una millora en l'agilització del judici de desnonament, en estar els jutjats saturats de treball.

Amb la Llei 4/2013 es va agilitar el tràmit ja que en el Decret d'admissió a tràmit de la demanda el secretari judicial ja podia assenyalar la data de llançament, és a dir, del desallotjament efectiu de la finca. Però tot i això, la data en què es fa efectiu el desnonament exprés demorar pel retard del procediment a causa del jutjat.
advocats matrimonialistes barcelona

Contacte