Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
Truca'ns i demana'ns
pressupost sense compromís
93 818 37 29
o escriu-nos
  • Acceptació d’herència

T’ assessorem de forma prèvia per a guiar-te en els passos a seguir per acceptar l’herència i tramitar els canvis de nom. Preparem l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència, previ inventari de la mateixa. Càlcul dels impostos a pagar, amb possibilitat de sol·licitar ajornaments o fraccionaments.
Realitzem tots els tràmits per a la legalització de l’herència, com per exemple, sol·licitud d’últimes voluntats, gestió de pòlisses d’assegurances, liquidem l’Impost de Successions i les Plusvàlues municipals així i ens ocupem d’inscriure els canvis de titularitats al Registre. Ens podem trobar davant de dos tipus d’herències: les testades, és a dir, quan el difunt mor havent atorgat testament; o les intestades, quan el difunt va morir sense haver atorgat cap testament en vida.

  • Herència amb testament (o herència testada). Es produeix quan el difunt deixa un testament pel que vol que es compleixi la seva última voluntat, tant per a disposar dels seus béns com per a determinar altres qüestions no econòmiques (designar un tutor o administrador, reconèixer a un fill, etcètera). En el testament, el testador pot disposar o transmetre els seus béns mitjançant herència o llegat.

Si els transmet via herència és que l’hereu li succeirà en la titularitat global dels seus béns i deutes, de forma universal. No obstant, si en el testament es transmeten béns o drets per via de llegat significa que els destinataris d’aquests llegats adquireixen només béns concrets, sense respondre dels deutes de l’herència en general.

Per a dur a terme tots els documents i actuacions que siguin necessaris pel repartiment i adjudicació de l’herència segons l’indicat en testament, serà necessari l’acord unànim entre tots els hereus, a menys que el testador hagi designat un testament a un marmessor, que serà la persona de confiança del testador a qui aquest ha nomenat per a que vetlli pel compliment del testament o l’executi.

També és possible que el testador designi en el testament a un comptador-partidor per a que reparteixi els béns de l’herència entre els hereus, evitant així haver de recórrer a un judici de testamentaria. Si no hi hagués acord unànim entre tots els hereus ni tampoc hagués marmessor o comptador-partidor, haurem de sol·licitar la divisió judicial de l’herència, que és el que rep el nom de Judici de Testamentaria, que el pot demanar qualsevol possible beneficiari de l’herència.

  • Herència sense testament (o herència intestada). Si ens trobem que una persona mor sense haver atorgat testament estem davant d’una successió intestada. Per a aquests casos la Llei preveu o designa uns hereus forçosos i podrà establir les proporcions en que heretin aquests hereus.

En cas de defunció d’un parent sense que hagi atorgat testament ha de realitzar-se el tràmit de Declaració d’hereus intestada, que podrà realitzar-se davant de Notari si els familiars són pròxims al difunt o s’haurà de sol·licitar al Jutjat si es tracta de parents llunyans del difunt. A falta de testament, a Catalunya l’herència li correspondria heretar-la als fill i l’ usdefruit de la mateixa al cònjuge vidu o parella convivent. En defecte d’aquests, l’herència els correspondria als ascendents del difunt (pares o avis). A falta dels anteriors, l’herència pertocaria als germans, tiets o cosins germans del difunt i, en última instància, a falta dels anteriors, l’herència passaria a mans de la Generalitat de Catalunya. Si hi ha fills i cònjuge vidu o parella convivent, el cònjuge o convivent té dret a l’ usdefruit de tota l’herència amb la possibilitat de sol·licitar que el seu dret es concreti en l’ usdefruit vitalici de la vivenda habitual més una quarta part dels béns de l’herència (un cop descomptats els béns disposats en codicil o pacte successori).

No dubtis en consultar-nos el teu cas si ha mort algun familiar del teu entorn i vols saber quins són els teus drets respecte a la seva herència i els passos a seguir. Estem a la teva disposició per al que necessitis.

advocats matrimonialistes barcelona

Contacte